Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


se v obci Halámky uskuteční v místním Kulturním domě
v pátek 2.6.2006 od 14 do 22 hodin a
v sobotu 3.6.2006 od 8 do 14 hodin.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
platným občanským průkazem nebo
cestovním průkazem nebo
služebním pasem České republiky nebo
diplomatickým pasem České republiky.


zpět