Volby do zastupitelstev krajů a volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky


se v obci Halámky uskuteční
v pátek 17. října 2008 od 14 do 22 hodin a
v sobotu 18. října 2008 od 8 do 14 hodin.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
platným občanským průkazem nebo
cestovním průkazem nebo
služebním pasem České republiky nebo
diplomatickým pasem České republiky.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci.


zpět