Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


se v obci Halámky uskuteční v místním Kulturním domě
v pátek 28.5.2010 od 14 do 22 hodin a
v sobotu 29.5.2010 od 8 do 14 hodin.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
platným občanským průkazem nebo
cestovním průkazem nebo
služebním pasem České republiky nebo
diplomatickým pasem České republiky.


zpět