Vyhlášení nouzového stavu a zákazu vstupu do lesa


Z důvodu krizové situace způsobené živelní pohromou v lesích na území České republiky, a vzhledem k možnému ohrožení životů, zdraví a majetku, vláda ČR vyhlásila na období od 5.00 hodin dne 25. ledna 2007 do 24.00 hodin dne 5. února 2007 nouzový stav. Ten platí pro území krajů Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Libereckého a Vysočina, a dále pro okresy Trutnov, Náchod a Jičín v Královéhradeckém kraji, pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín ve Středočeském kraji a pro okres Bruntál v kraji Moravskoslezském.

Po dobu nouzového stavu je na těchto územích zakázán vstup, pobyt a pohyb osob v lesích. Tento zákaz se nevztahuje na dálnice, silnice a místní komunikace procházející lesy a lanovky určené pro nadzemní přepravu osob, dále na lyžařské běžecké tratě, sjezdovky a lyžařské vleky, které nejsou vedeny územím lesa. Zákaz neplatí i v případech, kdy účelové komunikace (kam patří mj. i lesní cesty), lyžařské běžecké tratě, lyžařské vleky a sjezdovky procházejí lesem a přitom se nenacházejí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Konkrétní informace o tom, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa lze získat u obecního úřadu s rozšířenou působností.

Uvedená krizová opatření se nevztahují na osoby provádějící likvidační práce a pracovníky vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí.

Kalamitou postižené kraje a okresy identifikují nejrizikovější lokality v lesích, kde hrozí zranění či usmrcení osob, a zajistí jejich případný dozor. Porušení zákazu vstupu do lesa v průběhu nouzového stavu může být na místě pokutováno nebo řešeno jako přestupek ve správním řízení.


Praha 25.1.2007
Táňa Králová, tisková mluvčí MZezpět