V pondělí 15.2.2010 v době od 13 do 17 hodin budou v kanceláři Obecního úřadu Halámky vybírány poplatky:

a) za odvoz komunálního odpadu
Poplatek činí:
- za dospělou osobu s trvalým pobytem v obci: 450,- Kč
- za dítě do 15 let s trvalým pobytem v obci: 400,- Kč
- za majitele nemovitosti určené/sloužící k individuální rekreaci: 500,- Kč

b) ze psů
Poplatek činí:
- za psa 100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč


Občané, kteří se nemohou 15.2.2010 odpoledne dostavit na Obecní úřad, mohou poplatky uhradit rovněž ve dnech 16.,17. a 19.2.2010 dopoledne od 7 do 11 hodin.

zpět